slajdshow_01 slajdshow_02 slajdshow_03 slajdshow_04 slajdshow_05 slajdshow_06 slajdshow_07

Public relation

Obwieszczenie RDOŚ

W odpowiedzi na wysłane przez Stowarzyszenie uwagi do projektu planów ochrony obszarów Natura 2000, otrzymaliśmy z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska obwieszczenie o ukończeniu prac nad ustosunkowaniem się do uwag które wpłynęły w ramach konsultacji społecznych do tychże projektów. Poniżej publikujemy tekst obwieszczenia.

Strona 1  -  Strona 2  -  Strona 3